Функціональна діагностика – спеціалізований напрям сучасної діагностики, яка проводиться за допомогою інструментальних функціонально-діагностичних досліджень. Ці дослідження допоможуть виявити відхилення та встановити ступінь порушень функцій різних органів та фізіологічних систем.

 • ЕКГ покоя з компьютерной обробкой даних

Цей метод функціональної діагностики дає можливість отримати дані про порушення таких функцій серця, як збудження і провідність імпульсу по нервово-м’язовому волокну, зробити висновок про наявність змін у міокарді, гіпертрофію відділів серця, а також оцінити ритм його роботи.

 • Минихолтер

Діагностика виявлення пароксизмів над-або шлуночкової тахікардії. Підозра на стенокардію (без нападів при навантаженнях). Контроль терапії при вираженій варіабельності числа аритмій під час першого спостереження. При лікуванні стенокардії спокою.

 • Тредмил тест

Один з методів діагностики широко використовуваний в кардіології для діагностики ішемічної хвороби серця. При цьому тест дозволяє виявляти захворювання на ранніх стадіях, коли людина ще навіть не підозрює про його існування.

 • Добове дослідження ЕКГ (холтерівський моніторинг)

 Цей метод допоможе діагностувати серцево-судинні захворювання та порушення ритму роботи серця та протягом доби слідкувати за артеріальним тиском та визначити його добові коливання. Дає можливість діагностувати ті порушення з боку ЕКГ, що не можливо виявити звичайною ЕКГ; виявити нічну гіпертензію, що є дуже небезпечною та сприяє розвиткові порушень коронарного кровообігу; виявити причину періодичного головокружіння та втрати свідомості.

 • Добовий моніторинг артеріального тиску

Необхідне для встановлення діагнозу і ведення хворих із артеріальною гіпертензією (АГ)

 • РЄГ

Реоенцефалографія  – це неінвазивна поширена методика дослідження судин головного мозку, яка дозволяє оцінити кровообіг у судинах головного мозку, кровонаповнення артерій мозку, тонус судин і стан їх стінки, порушення венозного відтоку. 

 • РЄГ з функціональними пробами

Застосовується для реєстрації стану загальної і регіонарної гемодинаміки головного мозку у спокої та при різних функціональних пробах (в тому числі фармакологічних).
Докладний аналіз РЕГ має діагностичне значення та допомагає у виборі диференційованої терапії при судинних, травматологічних та інших ураженнях мозку.

 • Реовазографія кінцівок

Реовазографія -  це сучасний метод діагностики кровообігу в кінцівках, спосіб дослідження зміни пульсового кровонаповнення органів і тканин. Реовазографія є надзвичайно важливою при діагностиці захворювань периферичних судин, що супроводжуються частковим звуженням або повною непрохідністю. За результатами цього дослідження можна судити про порушення кровообігу, яке, як правило, викликано атеросклеротичним або запальним ураження судин.

 • Єлектроєнцефалографія

Реєстрація електричної активності біопотенціалів головного мозку. Метод дозволяє визначити функціональний стан головного мозку, виявити наявність осередкових поразок в ньому, ступінь їх вираженості і локалізацію, реактивність центральної нервової системи.

 • Спірографія

Метод дослідження функції легенів шляхом графічної реєстрації в часі змін їх об'єму при диханні.

 • Спірографія з бронхолітіками

Метод дослідження легеневого газообміну шляхом графічної реєстрації його показників роздільно для кожного легкого з допомогою бронхоспірографа.

 • Антропометрія  

Сукупність методичних прийомів в антропологічних дослідженні, полягаючих у вимірі і описі (антропоськопія) тіла людини в цілому і окремих його частин і що дозволяють дати кількісну характеристику їх мінливості.